Hosting Windows

(Wybierz inną kategorię)

WinHost Basic
WinHost Standard MHX
WinHost Standard
WinHost Professional
WinHost Enterprise
WinHost Corporate
WinHost Basic
99,00zł
Rocznie
Panel do zarządzania pocztą oraz domeną - TAK
Ilość obsługiwanych witryn - 5
---------------------------------------------------------------------
Pojemność serwera - 5GB
Limit transferu miesięcznego - 50 GB
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych domen - Bez limitu
Maksymalna ilość subdomen - Bez limitu
Kontrola wpisów DNS dla domen - TAK
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont FTP -1
Anonimowy serwer - NIE
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont e-mail - 5
Filtr antyspamowy, oprogramowanie antywirusowe - TAK
Funkcja catch-all - TAK
Przekierowanie poczty (aliasy) - Bez limitu
Autoresponder, wiadomości urlopowe - TAK
Dostęp do poczty przez stronę - TAK (Roundcube)
Obsługa POP3/SMTP/IMAP - TAK
Limit e-mail - 2000/dobę
----------------------------------------------------------------------
MS SQL Server 2014 Web - 0
MySQL - 0
Ilość użytkowników baz danych - 0
WinHost Standard MHX
499,00zł
Rocznie
WinHost Standard
499,00zł
Rocznie
Panel do zarządzania pocztą oraz domeną - TAK
Ilość obsługiwanych witryn - 5
---------------------------------------------------------------------
Pojemność serwera - 10GB
Limit transferu miesięcznego - 100 GB
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych domen - Bez limitu
Maksymalna ilość subdomen - Bez limitu
Kontrola wpisów DNS dla domen - TAK
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont FTP -1
Anonimowy serwer - NIE
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont e-mail - 15
Filtr antyspamowy, oprogramowanie antywirusowe - TAK
Funkcja catch-all - TAK
Przekierowanie poczty (aliasy) - Bez limitu
Autoresponder, wiadomości urlopowe - TAK
Dostęp do poczty przez stronę - TAK (Roundcube)
Obsługa POP3/SMTP/IMAP - TAK
Limit e-mail - 2000/dobę
----------------------------------------------------------------------
MS SQL Server 2014 Web - 2 (250MB każda)
MySQL - 2 (250MB każda)
Ilość użytkowników baz danych - 1
WinHost Professional
699,00zł
Rocznie
Panel do zarządzania pocztą oraz domeną - TAK
Ilość obsługiwanych witryn - 10
---------------------------------------------------------------------
Pojemność serwera - 20GB
Limit transferu miesięcznego - 200 GB
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych domen - Bez limitu
Maksymalna ilość subdomen - Bez limitu
Kontrola wpisów DNS dla domen - TAK
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont FTP -2
Anonimowy serwer - NIE
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont e-mail - Bez limitu
Filtr antyspamowy, oprogramowanie antywirusowe - TAK
Funkcja catch-all - TAK
Przekierowanie poczty (aliasy) - Bez limitu
Autoresponder, wiadomości urlopowe - TAK
Dostęp do poczty przez stronę - TAK (Roundcube)
Obsługa POP3/SMTP/IMAP - TAK
Limit e-mail - 2000/dobę
----------------------------------------------------------------------
MS SQL Server 2014 Web - 5
MySQL - 5
Ilość użytkowników baz danych - 1
WinHost Enterprise
899,00zł
Rocznie
Panel do zarządzania pocztą oraz domeną - TAK
Ilość obsługiwanych witryn - 30
---------------------------------------------------------------------
Pojemność serwera - 50GB
Limit transferu miesięcznego - 500 GB
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych domen - Bez limitu
Maksymalna ilość subdomen - Bez limitu
Kontrola wpisów DNS dla domen - TAK
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont FTP - Bez limitu
Anonimowy serwer - NIE
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont e-mail - Bez limitu
Filtr antyspamowy, oprogramowanie antywirusowe - TAK
Funkcja catch-all - TAK
Przekierowanie poczty (aliasy) - Bez limitu
Autoresponder, wiadomości urlopowe - TAK
Dostęp do poczty przez stronę - TAK (Roundcube)
Obsługa POP3/SMTP/IMAP - TAK
Limit e-mail - 2000/dobę
----------------------------------------------------------------------
MS SQL Server 2014 Web - 15
MySQL - 15
Ilość użytkowników baz danych - 2
WinHost Corporate
175,00zł
Miesięcznie
Panel do zarządzania pocztą oraz domeną - TAK
Ilość obsługiwanych witryn - 50
---------------------------------------------------------------------
Pojemność serwera - 100GB
Limit transferu miesięcznego - 1000 GB
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych domen - Bez limitu
Maksymalna ilość subdomen - Bez limitu
Kontrola wpisów DNS dla domen - TAK
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont FTP - Bez limitu
Anonimowy serwer - NIE
---------------------------------------------------------------------
Ilość obsługiwanych kont e-mail - Bez limitu
Filtr antyspamowy, oprogramowanie antywirusowe - TAK
Funkcja catch-all - TAK
Przekierowanie poczty (aliasy) - Bez limitu
Autoresponder, wiadomości urlopowe - TAK
Dostęp do poczty przez stronę - TAK (Roundcube)
Obsługa POP3/SMTP/IMAP - TAK
Limit e-mail - 2000/dobę
----------------------------------------------------------------------
MS SQL Server 2014 Web - 25
MySQL - 25
Ilość użytkowników baz danych - 25