Informacje ogólne

Oprogramowanie Mercatum Integrator pozwala na wymianę danych między oprogramowaniem ERP (systemem magazynowo handlowym takim jak np. Subiekt GT firmy InsERT), a platformą Mercatum B2B. Do komunikacji wykorzystywana jest technologia Mercatum WebAPI, dzięki czemu nie ma potrzeby otwierania dostępu do bazy danych programu ERP czy wykorzystywania protokołu FTP. Integrator w sposób automatyczny rozpoznaje wprowadzone zmiany i aktualizuje tylko to, co zostało zmienione. 

Mercatum Integrator pracuje w tle jako usługa systemu Windows i zgodnie z ustawionym w konfiguracji harmonogramem dokonuje sprawdzenia, które dane uległy zmianie oraz w razie potrzeby je aktualizuje. Dołączony program zarządzający pozwala na konfigurację usługi, dostęp do dziennika zdarzeń oraz ręczne (natychmiastowe) wywołanie synchronizacji.

Oprogramowanie Mercatum dostarcza mechanizm pozwalajacy na tworzenie własnych źródeł danych, w szczególności na integrację z dowolnym systemem informatycznym. Do utworzenia własnego źródła danych wymagane jest przygotowanie modułu w języku C# zawierającego instrukcję (np. zapytania SQL), które zwrócą dane w odpowiednim formacie.

Mercatum Integrator posiada również własne API pozwalające na tworzenie własnych rozwiązań.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

 Wydrukuj

Zobacz też

Subiekt Nexo

Mercatum Integrator jest już gotowy do obsługi systemu InsERT nexo w następującym zakresie:...

Subiekt GT firmy InsERT

Mercatum Integrator dla Subiekt GT pozwala na wymianę danych między systemem linii GT firmy...